e-Karmaşa

10 Ağustos 2018 tarihinde gib.gov.tr ve e-fatura.gov.tr adreslerinde yayınlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" mükellefleri bir karmaşanın içerisine sürükleyecek gibi duruyor. Daha önceki tebliğ taslağında tüm e-Fatura mükelleflerine e-İrsaliye zorunluluğu getiriliyorken bu kez tarifi zor bir mükellef grubuna e-İrsaliye uygulamasına dahil olma zorunluluğu getiriliyor. Oysa Başkanlığın elektronik dönüşüm... Okumaya Devam et →

e-Muhasebe çok yakında…

10 Ağustos 2018 tarihinde gib.gov.tr ve edefter.gov.tr adreslerinde yayınlanan "Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" içerisinde bir devrimin ayak seslerini içeriyor. Taslak tebliğin 3.3.1 numaralı paragrafında yapılan değişiklik ile muhasebe fişlerinin elektronik ortamda muhafaza edilmesinin önü açılıyor. Eğer taslak tebliğ resmi hale gelirse bu kapsamdaki düzenlemelerin Başkanlık tarafından "e-Defter Uygulama... Okumaya Devam et →

Elektronik belgenin kağıt ortamında düzenlenmesine uygulanacak yaptırım yasallaştı.

25.05.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile daha önce 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ile değiştirilen 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesi ile ilgili zorunluluk halleri belirlenmiştir. Buna göre elektronik belge... Okumaya Devam et →

Bilmece sonunda çözüldü.

Daha önceki yazılarımda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan e-defter süre uzatımı ile sirkülerin bilmece niteliğinde olduğunu belirtmiştim. Nitekim İdare bu konuda gelen sorular üzerine bir duyuru yayınlamış ve hangi dönem defterlerinin kapsama girdiğini belirtmişti. Fakat sorun Şubat/2018 defterleri ile ilgiliydi, son yükleme tarihi 31 Mayıs 2018 olan Şubat/2018 dönem defterlerinin yüklenmesi Aralık/2017 ve Ocak/2018 defterlerini... Okumaya Devam et →

E-Defter de mahsuplaşma bir ödeme türü olabilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan e-Defter Uygulama Klavuzunda Ödeme Yöntemi(paymentmethod) değeri ile ilgili bilgi verilmiştir. Verilen örneklere bakacak olursak İdarenin ödeme yönteminden kastının somut bir işlem olduğu anlaşılmaktadır. Fakat ödeme ticari hayatta sadece somut yöntemlerle değil bazen soyut yöntemlerle de gerçekleştirilebilmektedir. Bunun en büyük örneği ise bir alacağın borca ya da bir borcun alacağa mahsup... Okumaya Devam et →

e-Defter uygulaması bu kadar karmaşık olmak zorunda mı?

e-Defter uygulamasının getirilme nedenleri arasında mutlaka kağıt israfının önlenmesi ve dolayısıyla da doğanın korunması var, zaten Gelir İdaresi Başkanlığı da her fırsatta bununla övünüyor, haklılar da. Yıllık onbinlerce sayfa defter bastırmak, kağıt kadar toner ve elektrik israfı... O kadar emeğe rağmen incelemelerde verilerin excelde yani dijital olarak istenmesi... Tam bir kabustu. Bunun yanında e-Defter uygulamasının... Okumaya Devam et →

E-Defterin temeli olan XBRL nedir?

Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (XBRL), bilgi sistemleri arasında semantik veri sunumunu sağlamak amacı ile ortaya çıkan XML’in (Genişletilebilir İşaretleme Dili-eXtensible Markup Languge) işletme ve finansal raporlama alanında kullanılması amacı ile geliştirilmiş olup işletme ve finansal bilgilerin hazırlanması, sunulması ve internet üzerinden bilgi alışverişine konu edilmesi gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Doğru, şeffaf ve karşılaştırılabilir işletme ve... Okumaya Devam et →

Aralık/2017 ve Ocak/2018 defterlerinin yüklenmesi için son tarih 31 Mayıs 2018’dir.

Merhaba, Bir önceki yazımda e-defter süre uzatımı ile ilgili olarak Şubat/2018 defterlerinin yüklenmesi konusundaki belirsizlikten bahsetmiştim. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-Defter Forum sitesi aracılığı ile aşağıdaki soruyu sordum ve cevabı aldım. Defterlerinizin süresinde yüklenebilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bilgilerinize. Soru : Merhaba, 113 seri No.lu VUK sirküleri ile Aralık/2017 ve Ocak/2018 defterlerinin yüklenme süresi... Okumaya Devam et →

e-Defter süre uzatımı ile ilgili bilmece kısmen çözüldü.

İlk yazımda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 103 Seri no.lu VUK Sirkülerinin bilmece niteliğinde olduğunu belirtmiştim. Bu konuda İdareye çok fazla soru gelmiş olmalı ki 2 Mayıs 2018 tarihinde aşağıdaki duyuru yapılmıştır. Fakat yazımda belirttiğim Şubat/2018 dönemi beratları ile ilgili belirsizlik halen devam ediyor. Bildiğiniz gibi elektronik defterler takip eden üçüncü ayın sonuna kadar gönderilmek... Okumaya Devam et →

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: