e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

e-irsaliye

Bildiğiniz gibi daha önce 487 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile e-İrsaliye uygulamasına geçişte gönüllülük esası getirilmişti. Anlaşılan o ki gönüllü olarak uygulamaya katılım sayısı Başkanlığı tatmin etmedi ve aşağıda açıklayacağım tebliğ taslağı bir zaruret oldu. Bazı önemli konuları açıklamaya çalıştım, eğer bilgi almak istediğiniz başka konular olursa bana ulaşabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan taslak tebliğde;

“01/01/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra da 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen ve sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen hükümler uygulanır.”

denilmektedir.

e-İrsaliye nedir? Kağıt irsaliyeden ne farkı var?

e-İrsaliye doğruluğu mali mühür ile kanıtlanmış dijital bir belgedir ve hüküm olarak 213 sayılı VUK’da yer alan irsaliye ile aynıdır. Kağıt irsaliyeden tek farkı dijital bir belge oluşudur.

e-Fatura mükellefi olmayan firmalara da e-İrsaliye gönderebilir miyim?

e-İrsaliye sadece bu uygulamaya dahil olan mükelleflere gönderilecektir, yani e-Fatura mükellefleri zorunluluk kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına dahil olacağından e-Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceğiz.

e-İrsaliye Uygulamasında hangi yöntemi kullanacağım?

e-İrsaliye uygulamasında kullanılacak yöntem (GİB portali, özel entegratör yada özel entegrasyon) e-Fatura ile aynı olmak zorunda, çünkü aynı altyapıda çalışacaklar. Eğer şuan GIB e-Fatura portalini kullanıyorsanız GIB e-İrsaliye portalini kullanmak zorundasınız fakat e-İrsaliye portalinin ne zaman aktif hale getirileceği ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

e-Fatura mükellefiyim ama e-İrsaliye uygulamasına dahil olmazsam yaptırımı ne olur?

e-Fatura uygulamasına dahil olanlara getirilen zorunluluğa uymayarak e-İrsaliye uygulamasına süresinde başvurup hazırlıklarını tamamlayarak dahil olmayan mükelleflere 213 sayılı VUK hükümlerine göre yaptırım uygulanacağı belirtilmektedir. Söz konusu yaptırım özel usulsüzlük cezası şeklinde uygulanacak olup elektronik olarak düzenlenmeyen her bir belge için VUK 353. madde hükmü uyarında 240,00 TL (2018 yılı için) toplamda uygulanabilecek ceza ise bir takvim yılı içinde 120.000,00 TL’dir.

e-Fatura mükellefi olup e-İrsaliye uygulamasına süresinde dahil olmayan firmalara nasıl irsaliye düzenleyeceğim?

Daha önceki tebliğlerde Başkanlık tarafından bu konuda bir önlem alınmıştı, entegrasyon yöntemini seçip sistemlerini hazırlayarak süresinde canlı sisteme geçmeyen firmaların otomatik olarak GİB portal hesapları açılıyordu. Bu kez e-Fatura mükellefi olup e-İrsaliye uygulamasına dahil olmayanlar için bu tarz bir yaptırım öngörülmemiş. e-İrsaliye sadece e-İrsaliye uygulamasına dahil olanlara düzenlenebildiğinden yükümlü olmasına rağmen uygulamaya dahil olmayanlara teknik olarak kağıt irsaliye düzenlemeye devam edilecektir.

Yorumlar kapatıldı.

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: