E-Defterin temeli olan XBRL nedir?

Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (XBRL), bilgi sistemleri arasında semantik veri sunumunu sağlamak amacı ile ortaya çıkan XML’in (Genişletilebilir İşaretleme Dili-eXtensible Markup Languge) işletme ve finansal raporlama alanında kullanılması amacı ile geliştirilmiş olup işletme ve finansal bilgilerin hazırlanması, sunulması ve internet üzerinden bilgi alışverişine konu edilmesi gibi amaçlar için kullanılmaktadır.

Doğru, şeffaf ve karşılaştırılabilir işletme ve finansal verilerinin tekrara gerek olmaksızın hazırlanmasına imkan sağlayan XBRL, elektronik ortamda gerçekleştirilen raporlama süreçlerinde etkinliğin arttırılması gibi nedenlerden dolayı önem taşımaktadır.

XBRL, yaklaşık 600 adet büyük şirket, kuruluş ve devlet kurumundan oluşan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum olan XBRL Uluslararası (http://www.xbrl.org) tarafından geliştirilmektedir.

Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili ile ilgili olarak, uluslararası alanda yürütülen çalışmalara destek vermek ve bu konuda gelinen noktayı ülkemize taşıyabilmek amacı ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 2013 yılı başında XBRL Türkiye Temsilciliğinin oluşturulması ile ilgili çalışmalara başlamıştır. Söz konusu çalışmalar, 20 Kasım 2013 tarihi itibarıyla XBRL Türkiye Temsilciliğinin kurulması ile tamamlanmıştır.

XBRL Türkiye Temsilciliği bünyesinde XBRL’in, ülkemizdeki raporlama süreçlerinde kullanımına yönelik teknik düzeyde çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmalar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bünyesinde ve koordinasyonunda, ilgili kamu kurumları ile diğer tarafların katılımıyla oluşturulacak çalışma grupları vasıtasıyla yürütülecektir.

Konu ile ilgili tüm gelişmeler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu internet sitesi ile XBRL Türkiye Temsilciliği internet sitesi aracılığıyla kamuoyu bilgisine sunulacaktır.

Yorumlar kapatıldı.

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: