E-Defter de mahsuplaşma bir ödeme türü olabilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan e-Defter Uygulama Klavuzunda Ödeme Yöntemi(paymentmethod) değeri ile ilgili bilgi verilmiştir.

Verilen örneklere bakacak olursak İdarenin ödeme yönteminden kastının somut bir işlem olduğu anlaşılmaktadır. Fakat ödeme ticari hayatta sadece somut yöntemlerle değil bazen soyut yöntemlerle de gerçekleştirilebilmektedir. Bunun en büyük örneği ise bir alacağın borca ya da bir borcun alacağa mahsup edilmesi yani mahsuplaşmadır. Özellikle bir tedarikçinin aynı zamanda müşteri de olduğu durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Peki mahsuplaşma bir ödeme türü olarak kabul edilerek e-Defterde gösterilebilir mi? Gösterilebilirse bu nasıl olmalı?

İdare Ödeme Yöntemi(paymentmethod) değeri için örnekler vermiş olsa da teknik olarak bu alan serbest metin (free text) ‘dir. Dolayısla ödeme türünü belirten herhangi bir metin yazılabilir. Bu nedenle teknik olarak Ödeme Yöntemi(paymentmethod) değerine “Mahsuplaştırma” ifadesinin yazımı mümkündür.

Bildiğiniz gibi “Mahsuplaştırma” İdare tarafından da kabul görmüş belirli koşulları içeren bir ödeme şeklidir. En büyük örneği ise bir vergi türünden alacağınızın başka bir vergi türünden borcunuza mahsup edilmesidir ki KDV iade sistemi buna örnek gösterilebilir.

“Mahsuplaştırma” işlemi bir kaynak belge türüne dayanabileceği gibi çoğunlukla bir belgeye dayanmaya da bilir. Örneğin KDV iadesinin Kurumlar Geçici Vergisine mahsubu durumunda mutlak bir belge olacaktır. Bu durumda kaynak belge “KDV İadesi Mahsup Dilekçesi” ya da “Dilekçe” olabilir. e-Defter mevzuatı gereği kaynak belgenin tarih ve numarasının yazılması zorunlu olduğundan dilekçe tarih ve numarasının yazılması gerekecektir.

“Abi şu bizim alacağımızı ödemediniz bir türlü, biz de alacağımız karşılığı sizden mal alalım, ödeşelim” durumunda bir belge olmayacağından kaynak belge türü boş bırakılabilir. Yani teknik olarak her ödeme türünde ya da bir ödeme türünün farklı kayıtlarında kaynak belge türü zorunluluğu yoktur.

Yorumlar kapatıldı.

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: