e-Karmaşa

10 Ağustos 2018 tarihinde gib.gov.tr ve e-fatura.gov.tr adreslerinde yayınlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” mükellefleri bir karmaşanın içerisine sürükleyecek gibi duruyor. Daha önceki tebliğ taslağında tüm e-Fatura mükelleflerine e-İrsaliye zorunluluğu getiriliyorken bu kez tarifi zor bir mükellef grubuna e-İrsaliye uygulamasına dahil olma zorunluluğu getiriliyor. Oysa Başkanlığın elektronik dönüşüm ile ilgili olarak sistemlerine ne kadar güvendiğini herkes biliyorken şimdi ne oldu da 487 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nin 3. maddesinin 9. fıkrası bu hale geldi? Sürekli olarak yasal mevzuatın anlaşılabilir ve sade olması gerektiği vurgulanırken Başkanlığın elektronik dönüşüm uygulamasını bu denli karmaşık hale getirmesini anlamak mümkün değil.

Örnek vermek gerekirse 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon Türk Lirasından az olan bir maden firması e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmamasına rağmen 487 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nin 3. Maddesinin 9. Fıkrasında yapılması planlanan değişiklik ile e-İrsaliye mükellefi, e-İrsaliye mükellefiyetinde e-Fatura mükellefiyeti zorunluluğu olması nedeniyle e-Fatura mükellefi olacaktır. 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon Türk Lirasından az olduğu için e-defter uygulaması ihtiyari olacaktır. Aynı zamanda eğer mal satışı yapılan firma e-Fatura mükellefi değil ise tüm vergiler dahil 50.000 TL ve üzeri faturalar GİB sistemleri kullanılarak e-Arşiv Fatura olarak düzenlenecektir. Bir de taslak tebliğ ile 487 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nin 3. Maddesinin 9. Fıkrasında yapılacak bir değişiklikte “…gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri” hükmü var ki bakıldığında üretim konusu madende kullanılan bir ekipmanın tamiri amacıyla düzenlenecek sevk irsaliyesinin matbu olacağı izlenimini uyandırıyor.

Oysa bu karmaşa yerine ” 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin (İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği hesap dönemini takip eden hesap dönemi başından itibaren) e-fatura, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarına dahil olması zorunludur.” denilebilir. Bu sayede sade ve net ifadelerle mükelleflerin kuşku içerisinde kalmasının önüne geçilmiş olur. Eğer taslak tebliğ mevcut hali ile yasalaşırsa sanıyorum ki mükellefler Başkanlığı kendi durumlarının herhangi bir uygulamaya dahil olma zorunluluğu içerip içermediği ile ilgili sorular dolu mukteza yağmuruna tutacaktır.

Eğer amaç kalkınma planlarına uygun olarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek ise daha cesur olunmalı, sade ve net ifadelerden oluşan bir mevzuat oluşturularak hareket edilmelidir.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:487)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

Yorumlar kapatıldı.

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: